Werkonzekerheid is geen perspectief

26 Januari 2012

Minister van Werk Monica De Coninck (sp.a) wil zeer flexibele contracten voor langdurig werklozen. De minister pleit voor contracten van zes of acht maanden, waar de werkgever snel een einde kan aan maken wanneer de werknemer niet aan de eisen voldoet. Groen-Kamerlid Kristof Calvo verwijt de minister dat ze de situatie van langdurige werklozen op die manier niet structureel verbetert. "Werkonzekerheid versterken en verankeren is geen perspectief voor werklozen. Mobiliteit en flexibiliteit op de arbeidsmarkt is op zich een goede zaak, maar dit voorstel is onevenwichtig. Langdurig werklozen hebben net nood aan een duurzame werkomgeving met geëngageerde werkgevers die investeren in opleiding en een overheid die investeert in begeleiding", aldus Calvo.Het voorstel van De Coninck is bovendien moeilijk te rijmen met haar eigen beleidsnota waarin ze zich voorneemt om bijvoorbeeld interimarbeid net beter te reguleren. Verschillende partijen, inclusief Groen en De Conincks eigen partij sp.a, hebben daar wetsvoorstellen voor klaar liggen. Zo wil Ecolo-Groen dat interimarbeid meetelt in de maximale periode van opeenvolgende tijdelijke contracten vooraleer verplicht overgegaan moet worden naar een contract van onbepaalde duur.

Groen maakt zich stilaan zorgen over het werkgelegenheidsbeleid van de klassieke tripartite. "Om werklozen aan een baan te helpen, is meer nodig dan flexibilisering en activering. Deze regering mist plannen om jobs te creëren. Ze fnuikt economische groei door de eenzijdige focus op besparingen", zegt Calvo.

"We kunnen de minister geen gebrek aan creativiteit verwijten. Maar de knutselles is voorbij. Wat dit land nu nodig heeft, is een omvattend plan dat inzet op jobcreatie. Het recept daarvoor is investeren in mensen en in economische ontwikkeling, zoals ook professor De Grauwe onderstreept, en inzetten op een Green New Deal", besluit Calvo.