Gemeente plant bomen en biodiverse haag langs opengelegde beek Klapscheut

13 Maart 2016

Gemeente plant bomen en biodiverse haag langs opengelegde beek Klapscheut

Alle beplanting past ook in het kader van het biodiversiteitscharter dat de gemeente ondertekende

De gemeente plant bomen en een biodiverse haag aan langs de opengelegde beek in Klapscheut met de hulp van bosdeskundige Erwin Sergooris en de Bosgroep. Inheems en streekeigen "Het is de bedoeling om de monotonie van een afgelijnde en strakke haag te doorbreken met hoog en breed uitgroeiende hazelaar, Europese vogelkers, zwarte els, haagbeuk met veer, fladderiep en mispel", zegt Erwin. "Alle bomen en struiken hebben een erkende bosplantsoenherkomst, zijn inheems en streekeigen. Ze werden aangekocht via de Bosgroep Zuidwest Brabant, waar Ternat lid van is", zegt schepen voor Milieu Guido Van Cauwelaert. "De zwarte els is heel geschikt voor oeverversteviging van waterlopen. Alle beplanting past ook in het kader van het biodiversiteitscharter dat de gemeente ondertekende", zegt de schepen.

 

Typische fauna

Zwarte Elzen trekken typische fauna aan, o.a. sijzen, en typische insecten, zoals het elzenhaantje en het wit schaapje", vertelt Erwin. "De bloemen van de veldesdoorn zijn een goede bron van nectar en pollen en worden druk bezocht door bijen en andere insecten. De vruchten worden gegeten door de appelvink en de groenling. De schors kan veel epifyten huisvesten. Mede door de snelverterende bladeren is het een goede grondverplegende plant. De vrucht van de mispel is rijk aan vitamine C", weet Erwin.

?