Week van het Bos : inwoners Bosstraat luiden alarmklok

10 Oktober 2012

Dinsdag startte de week van het bos te Ternat. Zo'n 40 klassen zullen onder begeleiding van een erkende natuurgids het Hertigem- en Liedekerkebos verkennen. Ook een kort bezoek aan de schuur van de Afdeling Natuur en Bos staat op het programma. Ondertussen luiden inwoners van de nabijgelegen Bosstraat de alarmklok omdat het landschappelijk waardevol agrarisch gebied aan de rand van het bos, dreigt verloren te gaan. "Het is hier precies de Far West", zegt een buurtbewoner. Grachten worden toegesmeten - waardoor onze weiden onder water staan - veldwegen worden afgesloten, constructies worden opgetrokken zonder vergunning, er wordt illegaal afval gedumpt en terreinen worden opgehoogd en verhard met puin. We trokken al verscheidene keren naar het gemeentehuis maar kregen daar geen gehoor. Wiens belangen worden daar behartigd", vraagt hij zich af.