TITEL - AFVAL VOORKOMEN IS DE BOODSCHAP

20 Oktober 2013

TITEL - AFVAL VOORKOMEN IS DE BOODSCHAP

De gemeente wil vanaf 2014 een kleinere afvalfactuur. In 2012 kostte die aan de gemeente nog 725.000 euro. "In 2014 willen we dat bedrag halveren zegt", milieuschepen Guido Van Cauwelaert. "Hoe we dat doen? Wel we hebben eerst en vooral het huidige dure afvalcontract opgezegd. Daardoor kunnen we vanaf 1 januari 2014 ons exclusiviteitscontract met de Intercommunale Haviland uitbreiden naar restafval en GFT. Dat komt een pak goedkoper. Maar we gaan nog een stap verder. Door slechts om de twee weken huisvuil op te halen besparen we nog eens 120.000 euro belastinggeld. Dat ophalen om de twee weken moet ook het volume te verwerken huisvuil doen dalen. Dat is een extra besparing maar vooral goed voor het milieu. Op 1 januari wordt ook de prijs van de huisvuilzak geactualiseerd (die was de laatste jaren niet meer aangepast). Dat is belangrijk in ons afvalpreventiebeleid. De prijs van zo'n afvalzak dekt bijlange de kost niet van de ophaling en verwerking ervan. Toch kan zo'n kleine bijdrage de burger sensibiliseren om beter afval te voorkomen en te selecteren. Vijftig procent van ons afval is GFT. Als je dat in een compostvat of -hoop verwerkt kost het aan jou én de gemeenschap niets." Compostvaten zijn te koop op het containerpark. Telefoon containerpark : 02 582 03 03 - zie ook : http://www.ternat.be/fb111wiab302tysf1qqd101.aspx

zie ook : http://www.editiepajot.com/regios/19/articles/33291 Nieuw containerpark nadert voltooiing

Vanaf 1 januari wordt het beheer van het - totaal vernieuwde - containerpark overgederagen aan Intercommunale Haviland. Er komt een weegbrug en je betaalt van dan af het gewicht van het afval.