TERNAT ondertekent klimaatengagement

20 Oktober 2013

TERNAT ondertekent klimaatengagement

De burgemeesters en schepenen van 54 Vlaams-Brabantse gemeenten, de provincie Vlaams-Brabant en Interleuven ondertekenden een .De ondertekening van het klimaatengagement is het startsein om Vlaams-Brabant klimaatneutraal te maken. De komende jaren wordt hier sterk op ingezet, samen met de gemeenten en organisaties. We gaan een belangrijke rol spelen in de strijd tegen de klimaatverandering.Klimaatengagement

In een klimaatneutrale provincie is de uitstoot aan broeikasgassen in evenwicht met wat de natuur en de bodem kunnen opnemen. De belangrijkste broeikasgassen zijn koolstofdioxide, methaan en lachgas.Heel wat menselijke activiteiten veroorzaken de uitstoot van broeikasgassen.

De vrijgekomen gassen komen terecht in de atmosfeer en zorgen voor een opwarming van onze aarde met tal van negatieve gevolgen. Om dit proces te stoppen, moeten we er dus voor zorgen dat we minder broeikasgassen produceren. Of nog beter: klimaatneutraal worden!,

Klimaatneutraliteit via drie sporen

Schepen van milieu en duurzaamheid, Guido Van Cauwelaert,  zette namens de gemeente Ternat zijn handtekening onder het engagement: 'We zullen samen met de provincie een zo effectief mogelijk klimaatbeleid uittekenen. Onze gemeente kan heel wat doen om mee te werken aan de klimaatneutraliteit van de provincie.'

Het is de bedoeling om de CO2 uitstoot en het energieverbruik te verlagen en het aandeel hernieuwbare energie te verhogen. We zullen hiervoor samenwerken met zoveel mogelijk actoren, burgers, bedrijven, (milieu)verenigingen, het middenveld, sociale partners en distributienetbeheerders.En het blijft niet alleen een meetverhaal. We willen meteen ook werk maken van concrete uitvoering waar snelle en efficiënte realisaties mogelijk zijn.

Enkele voorbeelden: verwarmen van onze gebouwen, met de auto rijden, reizen met het vliegtuig, vlees eten, afvalvoorkoming, ...