sp.a groen + neemt het Marktplein in

05 Oktober 2012

Donderdagnamiddag nam de lijst sp.a groen + even een stukje van het Marktplein in. Met een groen tapijt, een bankje, een boompje, een tafeltje en wat stoelen werd getoond dat de rood-groene lijst de openbare ruimte wil vergroenen en teruggeven aan de inwoners van de gemeente. "Parkeerplaatsen voor auto's moeten eerder aan de rand van de centra", zegt groenvoorzitter Diethard Vanderheyden, "onze pleinen reserveren we als ontmoetingsplaatsen voor de mensen. Voor de kinderen voorzien we een speelweefsel en veilige verbindingen." sp.a groen + maakt het verschil"Wie dat ook wil kan alleen aan onze lijst zijn stem geven want wij maken écht het verschil," zegt gemeenteraadslid Guido Van Cauwelaert. "We kunnen alleen toejuichen dat andere partijen onze programmapunten overnemen", vervolgt hij, maar alleen wij verdedigen al 18 jaar lang de belangen van fietsers, voetgangers en minder mobielen. Met onze rood-groene groep ijveren wij al die tijd ook voor actieve inspraak van de bevolking in het beleid. Met onze positieve voorstellen slaagden wij er af en toe in het beleid van de meerderheden van LVB en CD&V te beïnvloeden in positieve zin. Vandaag pakt de meerderheid fier uit met voorstellen van ons die werden gerealiseerd. Denk maar aan het polyvalent jeugd- en sportcentrum en de stewards die fuiven in goede banen moeten leiden, de verkeersremmende maatregelen in straten als de Statiestraat en de Nattestraat, enz. Kortom, met sp.a groen + in het bestuur ben je zeker dat er iets zal veranderen in positieve zin in Ternat. Dat de publieke ruimte zal teruggegeven worden aan de inwoners als leuke ontmoetingsplaats, en dat natuurgebieden zullen beschermd worden tegen inpalming door industriëlen. Zo blijft Ternat een gemeente waar we graag blijven wonen", besluit Van Cauwelaert.