Samenwerkings federalisme als alternatief

09 Maart 2012

De federale regering wil eenzijdig de deelstaten dwingen om meteen in hun begroting 2012 de financiering van 250 miljoen 'fantoombevoegdheden' te voorzien. "Vechtfederalisme op kap van de burgers," oordeelt Groen voorzitter Wouter Van Besien: "Als het resultaat is dat zowel federaal als de deelstaten met onmiddellijke ingang 250 miljoen besparen op sociale uitgaven, dan is er maar één slachtoffer van dit slecht bestuur: de burger." Groen roept op tot snel overleg tussen de 8 partijen van het institutioneel akkoord over een ordentelijke overdracht van de bevoegdheden en de middelen naar de deelstaten. De federale regering wil een deel van de bijkomende besparing realiseren door de budgetten voor zogenaamde fantoombevoegdheden te schrappen: bevoegdheden die eigenlijk al van de deelstaten zijn maar waarvoor de federale overheid nog geld aan spendeert. Van Besien: "Dit is een domme manier van besparen: bepaalde budgetten schrappen enkel en alleen omdat ze 'fantoom' zijn, zonder inhoudelijke argumentatie. Soms zijn die fantoombevoegdheden echt sociale budgetten waar heel wat burgers of organisaties rechtstreeks mee gesteund worden. Het kan deze regering blijkbaar allemaal niet schelen."Bovendien zijn over een reeks van die fantoombevoegdheden in het Vlinderakkoord gedetailleerde afspraken gemaakt: het grootstedenbeleid, de interuniversitaire attractiepolen of het fonds ter reductie van de globale energiekost (FRGE) bijvoorbeeld. Van Besien: "Hiervan is afgesproken hoe de overdracht moet gebeuren en hoeveel budget er moet overgaan. Ik ga er van uit dat deze afspraken worden nageleefd."