Nieuw mobiliteitsplan en Parkeer- en circulatieplan voor het centrum

26 December 2013

Na overleg met het Vlaams Gewest werd beslist om een nieuw Mobiliteitsplan op te stellen. Het oude plan komt niet meer overeen met de huidige realiteit. Dat plan wordt voor 80 % gesubsidieerd door Vlaanderen. Ternat koppelt hieraan de studie van een parkeer- en circulatieplan voor het centrum van Lombeek en Ternat. De resultaten daarvan worden mee opgenomen in het grote mobiliteitsgeheel. De mobiliteitsdienst bereidt een aanbestedingsdossier voor de gemeenteraad van januari of februari voor en hoopt dat de studies in september kunnen starten."Op het laatste overleg met de Vlaamse en provinciale overheid werd afgesproken dat we een nieuw Mobiliteitsplan opstellen en tegelijkertijd de circulatie- en parkeerstudie opstarten zodat de twee gecoördineerd kunnen gebeuren", zegt schepen voor Mobiliteit Guido Van Cauwelaert (spagroen+).Ondertussen wil de mobiliteitsdienst ook reeds proefprojecten opstarten voor eenrichting in Keizerstraat en Molenstraat en voor blauwe zone in de zijstroken van de Markt, en tellingen organiseren van wagens en de oorsprong ervan.Tijdens de studie worden verder doorgedreven tellingen verricht waardoor er zicht komt op verkeersstromen en parkeerbewegingen. Ook de impact van maatregel zoals de verschuiving van parkeerruimte van de Markt naar aanpalende straten en de bescherming die voor deze woonzones moet geboden worden, wordt onderzocht.