MEER VROUWENNAMEN VOOR STRATEN EN PLEINEN

15 April 2012

MEER VROUWENNAMEN VOOR STRATEN EN PLEINEN

Gemeenteraadslid Guido Van Cauwelaert's voorstel om voortaan meer vrouwelijke namen aan straten te geven, werd unaniem goedgekeurd. Aan de Cultuurraad wordt gevraagd hiermee rekening te houden bij het voorstellen van een nieuwe naam Weinig straten dragen een vrouwennaam. Dat is een erfenis uit het verleden, waarin vrouwen vaak weggecijferd werden ten voordele van de man.Napoleon voerde rond 1800 het blauwwitte naambord in. De straten werden genoemd naar personen die doorheen de geschiedenis van de Belgische staat hun

bijdrage leverden aan het politieke, wetenschappelijke en socioculturele welzijn. De voorkeur ging uit naar mannelijke figuren die voor de gemeente

of voor de onmiddellijke omgeving van historische betekenis zijn geweest, zowel op artistiek, religieus, pedagogisch en volkskundig, als op wetenschappelijk en

algemeen maatschappelijk vlak.

Ook in Ternat is de toestand een beetje bedroevend. Slechts één straat verwijst naar een vrouw: de Karharinastraat. Nochtans zijn er verschillende dames die

in aanmerking komen om hun naam aan een straat te geven. Enkele voorbeelden:

Gertrudis van Nijvel (626-659) was de dochter van Pepijn van Landen, hofmeier van de koningen van Austrasië. In 640 stichtte haar moeder, die inmiddels

weduwe geworden was, een klooster in Nijvel in Brabant. Gertrudis trad er in en werd op 20-jarige leeftijd abdis. De abdij van Nijvel bezat het domein Lennik-

Wambeek-Gooik (en dus heel de huidige fusiegemeente Ternat). Vermoedelijk behoorde Wambeek zelfs tot de persoonlijke bezittingen van Gertrudis.

Maria Toussaint was in 1932 de eerste

vrouwelijke kandidaat bij de

gemeenteraadsverkiezingen

Maria Toussaint was in 1932 de eerste vrouwelijke kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen van Ternat. Zij was de echtgenote van Frans Leempoels,

oprichter van de Ternatse Werkersbond, afdeling van de Belgische Werkliedenpartij (zie: http://users.belgacom.net/vancauwelaertguido/ONTSTAAN.htm).

Maria de Lichtervelde, de laatste gravin op het kasteel Kruikenburg, was een graag geziene figuur in Ternat dankzij haar caritatieve ingesteldheid.

Treze Jowie was in de 19e eeuw vroedvrouw in Wambeek en hielp Pol de Mont ter wereld komen in 1857. In 1880 schreef hij over haar een van zijn

Wambeekse verhalen in Op Mijn Dorpken.

© Foto: Guido Van Cauwelaertwww.vrouwendag.be