Internationale Samenwerking - Ternat steunt vrouwenhuis in India

09 September 2012

Internationale Samenwerking - Ternat steunt vrouwenhuis in India

Zaterdag vond in de parochiezaal in Ternat het jaarlijkse "Indisch Etentje" plaats ten voordele van MAHER een huis waar vrouwen en kinderen worden opgevangen. Zie  Het project in India wordt al jaren gesteund vanuit Ternat onder impuls van Fieken Ebrard:  Ze krijgt daarbij ok de steun van de Commissie Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling van de Cultuurraad (

http://www.maherashram.org/http://sukriyaternat.webs.com/http://spaternat.webs.com/isdo.htm ) en subsidies van het gemeentebestuur.

MAHER ontstond in 1991. Sr. Lucy werkte toen voor de organisatie HOPE en op een avond stond daar een zwangere vrouw die haar vertelde dat ze vreesde dat haar man haar wou vermoorden. Sr Lucy vroeg haar de volgende dag terug te komen zodat ze een onderkomen voor de vrouw kon regelen. Die nacht werd de vrouw door haar dronken echtgenoot in brand gestoken. Ze overleed - samen met haar 7 maanden oude foetus - in het ziekenhuis. Toen besloot Sr Lucy een opvangcentrum te stichten waar vrouwen in nood te allen tijde een veilige schuilplaats kunnen vinden, samen met hun kinderen.

 

sp.a groen + en Internationale samenwerking : kort samengevat

Samen met de Commissie Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling van de Cultuurraad (ISDO) en de verenigingen die er deel van uitmaken, waaronder de plaatselijke Oxfam Wereldwinkel, zal verder worden gesensibiliseerd. Ternat wordt een Fair Tradegemeente waar de verkoop van producten van "eerlijke handel met het zuiden" en regionaal geproduceerde bioproducten wordt gestimuleerd via winkels, horeca, scholen en verenigingen. De gemeente voert een transversaal beleid waarbij Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling in de verschillende beleidsdomeinen (onderwijs, cultuur, handel, landbouw, mobiliteit, ruimtelijke ordening, enz) wordt opgenomen als doelstelling. Er komt structurele samenwerking met een partnergemeente in het zuiden en uitwisseling van ervaring in de verschillende beleidsdomeinen, De bevolking wordt daar ook actief bij betrokken. De wereld ... ons dorp.

http://groenternat.be/programma_lokale_verkiezingen_2012_groenspa-ternat