Elektronisch afval is goudmijn van de toekomst

26 Januari 2012

Vandaag stemde het Europees Parlement in met de herziene wetgeving voor elektronisch afval. Groen Europarlementslid Bart Staes is tevreden dat het apart inzamelen en hergebruik van elektronisch afval centraal staat. Kleine apparaten kunnen straks worden ingeleverd bij grote elektronicawinkels en het dumpen van elektronica in Afrikaanse landen wordt aan banden gelegd.   Staes: "Afval bevat allerlei kostbare grondstoffen die hergebruikt kunnen worden. Een mobiele telefoon bevat bijvoorbeeld schaarse en kostbare metalen zoals goud en platinum. In die zin zijn onze afvalbergen de goudmijnen van de toekomst."   Op aandringen van de Groenen kunnen consumenten straks hun kleine apparaten, zoals mobiele telefoons, inleveren bij grote elektronicawinkels. Nu belanden deze kleine apparaten nog te vaak in de vuilbak, omdat de gemeentelijke inzamelplaatsen te ver weg of moeilijk bereikbaar zijn. Staes is teleurgesteld dat het aantal winkels dat kleine elektronische apparaten moet innemen op aandringen van de lidstaten is beperkt tot winkels groter dan vierhonderd vierkante meter. "Iedereen heeft zijn mond vol van hergebruik van grondstoffen maar als puntje bij paaltje komt bezwijken landen meteen weer voor de paniekzaaierij van grote winkelketens", aldus Staes.     Met de herziene wetgeving wordt ook de export van elektronisch afval naar Afrika en Azië aangepakt. Illegaal afvaltransport is één van de snelst groeiende vormen van georganiseerde misdaad in Europa volgens Europol. Het gaat om afgedankte computers of televisies die in Afrika worden gedumpt, zonder dat het daar op een verantwoorde manier kan worden verwerkt. Alle gebruikte elektronische apparaten die straks naar ontwikkelingslanden gestuurd worden moeten het nog doen, dat was een harde eis van de Groenen die nu in de richtlijn is opgenomen. Staes: "Het illegaal exporteren van elektronisch afval vormt een grote bedreiging voor de leefomgeving en de gezondheid van de inwoners van deze landen. Europa moet zelf haar zaakjes op orde krijgen en de problemen niet afschuiven op ontwikkelingslanden."