Een positief alternatief voor Ternat

10 Maart 2012

Een positief alternatief voor Ternat

GROEN TERNAT nodigt je uit om mee te denken over de toekomst. Jouw stem is belangrijk! Hoe wil je dat je leefomgeving eruitziet? Of je nu actief bent of niet, jong of oud, arm of rijk: iedereen wordt geconfronteerd met de manier waarop zijn of haar gemeente is ingericht. Voor een gemeente waar iedereen zich goed voelt, is er medezeggenschap nodig. Niet eenmaal om de 6 jaar, maar regelmatig actieve inspraak in het beleid. Het gemeentebestuur moet de bevolking daadwerkelijk betrekken bij haar beslissingen, en voorstellen toetsen aan de feedback van de burgers. Nu blijft het vaak bij het communiceren van gemaakte keuzes. Zoals bij de herinrichting van de stationsbuurt - nochtans een aanpassing die veel Ternatenaren dagelijks beïnvloedt. Op het vlak van recreatie, huisvesting en mobiliteit bijvoorbeeld, voeltGroen Ternat de noodzaak om op verstandige wijze met ruimte en middelen om te gaan. Zo is er naast een gebrek aan goed onderhouden speelpleinen, ook voor de talrijke sportclubs die Ternat rijk is een tekort aan voldoende en aangepaste infrastructuur. De beschikbare middelen moeten zoveel mogelijk sportverenigingen dienen, in plaats van één enkel prestigeproject dat slechts één vereniging ten goede komt. Door meer ruimte voor dialoog te creëren, komt de gemeente wellicht tot andere besluiten.

Het is niet vanzelfsprekend voor jonge Ternatenaren om een gezinswoning te kopen in de eigen gemeente. Net daarom moeten we een actief woonbeleid voeren waarbij voldoende aandacht is voor jonge gezinnen uit de eigen gemeente - zoals ook andere gemeenten in de  Brusselse rand die het gemeentelijk toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen aanpasten. Zo zijn kandidaten uit de gemeente beter beschermd tegen sociale verdringing.

Hoewel Ternat gebukt gaat onder grote verkeersstromen, ontbreekt het de gemeente aan fietspaden en fietsstraten die de verschillende woonkernen en scholen met elkaar verbinden. Voorts moet een straf mobiliteitsplan het sluikverkeer zoveel mogelijk uit de woonkernen houden.

Bepaal mee wat de belangrijkste programmapunten voor Groen Ternat worden!

LAAT ONS WETEN WAT JOUW PRIORITEITEN ZIJN VOOR TERNAT !

DIETHARD VANDERHEYDEN -

[email protected]