Biogas in Ternat ?

12 Oktober 2012

Biogas in Ternat ?

groen en kartelpartner sp.a Ternat staan achter het principe van opwekking van energie door vergisting van biomassa maar net als Bond Beter Leefmilieu vinden wij dat daarbij hoofdzakelijk gebruik moet worden gemaakt van duurzame biomassabronnen, hetgeen in het ideale geval reststromen zoals GFT of (berm)maaisel betekent (*). Daaraan gekoppeld dient ook de valorisatie van de energie zo hoogwaardig en efficiënt mogelijk te gebeuren. Om het maatschappelijk draagvlak te verzorgen moet bovendien ingezet worden op participatie van de burgers die ofwel biomassa aanleveren en/of mee genieten van de energie die werd opgewekt. Een gemeentebestuur kan daaraan meehelpen door opgehaald GFT eventueel gesubsidieerd te laten verwerken in een plaatselijke biogasinstallatie, denken we bij groen en sp.a Ternat. Zie hierover ook  waar Jeroen Gillabel, die een diepgaande studie maakt voor BBL, aan Nick Balthasar uitlegt welke politiek in Vlaanderen zou moeten gevoerd worden. (als de link niet werkt plak het adres dan in je browseradresvakje) En

http://www.mipvlaanderen.be/nl/webpage/106/bio-energieregios.aspxwww.bondbeterleefmilieu.be

(*) Dossier Ternat : In Ternat gaat het volgens de vergunning om "een vergistingsinstallatie voor methaanwinning met een maximale capaciteit van 12.000 ton/jaar, waarvan maximaal 5.420 ton mest, 230 ton gras en voederresten, 1.700 ton groenafval en 4.650 ton maïs (energieteelt), zodat op jaarbasis 84 % stromen zullen worden vergist die direct afkomstig zijn van de land- en tuinbouw (45 % mest en 39% maïs) en 16 % andere organische en biologische stromen zullen worden vergist"

Probleem is dat maïs ook een voedergewas is en dat voor het telen ervan dan weer meststoffen en energie worden gebruikt. Dus hoe meer GFT hoe beter voor het ecologisch rendement. Dat moet gestimuleerd worden door de overheid, zowel lokaal als gewestelijk.