Begraafplaats niet toegankelijk voor minder mobiele mensen

13 Oktober 2012

Begraafplaats niet toegankelijk voor minder mobiele mensen

Het schepencollege kreeg een klacht van een inwoner over de ontoegankelijkheid van het kerkhof voor minder mobiele mensen zoals bijvoorbeeld rolstoelgebruikers of mensen met een rollator. Ook sp.a groen + kreeg van de betrokkenen een kopie en betuigde reeds haar steun.  "Toegankelijkheid van alle publieke ruimte voor minder mobiele mensen, zowel rolstoelgebruikers als mensen met kinderwagens, enz. is één van de speerpunten van ons programma. Ik kwam er ook regelmatig over tussen op de gemeenteraad. De gemeenteraad keurde ook een voorstel van mij goed om ook eigenaars van semi-openbare ruimte zoals handelszaken, feestzalen, enz. aan te moedigen om deze beter toegankelijk te maken. De uitvoering ervan laat spijtig genoeg op zich wachten", zegt gemeenteraadslid Guido Van Cauwelaert. De klachtbrief kwam er naar aanleiding van problemen bij een recent overlijden. De weduwe van de overledene kon met haar rolstoel niet op het kerkhof. De begraafplaats is met een rolstoel niet te betreden, de ondergrond bestaat uit losliggend grint, waar de wielen van een rolstoel in blokkeren."Deze, door de gemeente beheerde, openbare ruimte, is voor haar dan ook niet toegankelijk. Dit is evenmin het geval voor mensen die met een kinderwagen, met krukken, een rollator, ... deze begraafplaats zouden wensen te betreden. Ook ouderen die zich niet veilig voelen, als er geen vaste grond onder hun voeten aanwezig is, hebben het enorm lastig, met dit type ondergrond. Het schandalige aan deze situatie is dat heel wat mensen een begraafplaats bezoeken om er troost te vinden. Deze mogelijkheid wordt, door deze ondergrondkeuze, aan een deel van de Ternatse bevolking ontzegd. Bij ons weten dient de inrichting van openbare ruimten onderworpen te worden aan de toegankelijkheidstoets. Deze openbare ruimte doorstaat ze allerminst", zegt de familie van de weduwe. Ze vragen dan ook dat zij ten laatste op 1 november van dit jaar, bij het graf van haar man kan geraken, evenals alle Ternattenaren, die een geliefde hebben op deze begraafplaats. De begraafplaats van Ternat werd onlangs nog uitgebreid en heraangelegd maar met de minder mobielen werd daarbij geen rekening gehouden. zie ook :