Afvalbeleid wordt grondig gewijzigd

26 December 2013

Afvalbeleid wordt grondig gewijzigd

Vanaf januari komt er een grondige wijziging van het afvalbeleid. "De bedoeling van het nieuwe beleid is dat er minder restafval geproduceerd wordt," zegt schepen van Milieu Guido Van Cauwelaert van spagroen+. Voor de uitvoering van dit beleid sloot de gemeente een exclusiviteitscontract af met de intercommunale Haviland, die voortaan de huis-aan-huis-ophaling verzorgt en het recyclagepark zal uitbaten vanaf 1 januari. De ophaling van het restafval (rode zakken) gebeurt voortaan tweewekelijks op dinsdag. Bij problemen kun je bellen naar Haviland op het nummer. De ophaling van PMD en van Groenten-, Fruit- en Tuinafval gebeurt ook tweewekelijks maar dan op maandag. Ook snoeihout mag dan worden meegegeven. Van mei tot oktober wordt het GFT wekelijks opgehaald. Voor de ophaling van grof huisvuil dien je te bellen voor een afspraak naar Haviland op nummer 02 334 17 45 of

02 334 17 40[email protected]

 

Interessantere openingsuren voor het Recyclagepark

Het recyclagepark wordt beter toegankelijk dankzij de betere openingsuren:

Dinsdag 14:00 tot 19:00 uur

Woensdag 14:00 tot 19:00 uur

Donderdag 14:00 tot 19:00 uur

Vrijdag 14:00 tot 19:00 uur

Zaterdag 10:00 tot 17:00 uur

"Vanaf 4 februari 2014 zal de vergoeding voor het afval worden berekend via een systeem met weegbruggen. Dat is een eerlijk systeem dat een toepassing is van het principe van  de vervuiler betaalt ", zegt de Milieuschepen. Tijdens de maand januari zal het oude systeem van de knipbeurten nog worden toegepast als overgangsfase. De burger wiens kaart op het einde van deze overgangsfase nog niet opgebruikt is, zal de mogelijkheid krijgen om de resterende waarde teruggestort te krijgen via een overschrijving.g speciaal aanvraagformulier dat vanaf begin januari zal te verkrijgen zijn op de milieudienst en het recyclagepark.

Beperk je afval: composteer

Groenafval vormt ongeveer 50 % van ons afval. Door dit te composteren kun je je afvalproductie dus aanzienlijk verminderen. Er worden op het recyclagepark nog steeds compostvaten (280 liter) aangeboden tegen een prijs van 25 €. De compostmeesters zijn terug van weg geweest en openen hun nieuwe demoplaats telkens de eerste zaterdag van de maand van maart tot en met oktober ( van 9 tot 12 uur )